Verzekeringsbriefjes in de toekomst digitaal naar verzekeraar!

Om een (bijkomende) terugbetaling voor geneesmiddelen te krijgen via de hospitalisatieverzekering en de verzekering ambulante kosten, moeten heel wat patiënten voortaan geen papieren attest meer opsturen naar hun verzekeraar. Dat "BVAC-attest" kan vanaf 1 december digitaal, veilig en rechtstreeks vanuit de apotheek naar de hospitalisatieverzekeraar gaan dankzij AssurPharma, een samenwerkingsproject van de verzekeraars en de apothekers. Dit kan alvast bij drie verzekeraars, terwijl vijf andere zich engageren om tussen nu en 2017 het systeem in te voeren.

Wat is een BVAC-attest?

Hospitalisatieverzekeringen dekken vaak de farmaceutische kosten vóór en na een ziekenhuisopname. Ook de verzekeringen ambulante zorgen dekken farmaceutische kosten. Om die terugbetalingen te kunnen doen, moet de verzekeraar over de nodige informatie beschikken. Hiervoor ontvangt de patiënt van de apotheker een zogenaamd BVAC-attest dat hij aan zijn verzekeraar moet overmaken. BVAC staat voor "bijkomende verzekering/assurance complémentaire". 

Van omslachtig naar supersimpel.

Dankzij AssurPharma hoeft de patiënt het papieren attest niet langer per post naar de hospitalisatieverzekeraar te sturen. Deze procedure bleek immers zeer omslachtig, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de apotheker en de verzekeraar. De patiënt ontvangt een barcode van zijn verzekeraar. De apotheker scant de barcode in en de verzekeraar doet de rest. 

Vanaf wanneer en voor wie?

Drie verzekeraars (AG Insurance, DKV en Ethias) starten met de digitale attesten vanaf 1 december 2015. In de loop van 2016 en daarna zullen andere verzekeraars (Allianz, AXA, Belfius, Justitia en KBC) aansluiten. Ook onze apotheek is vandaag reeds in staat om deze barcode in te lezen en de attesten op een beveiligde manier digitaal door te sturen naar de hospitalisatieverzekeraar.