Wachtregeling Apotheek Vynckier

Zowel voor uw als voor onze veiligheid gebruiken we bij Apotheek Vynckier een Medisafe tijdens de wachtdienst. Dit is een veiligheidsluik waarlangs u uw voorschrift kan deponeren en u ook uw nodige medicatie ontvangt.  Via een parlofoon wordt u het apothekersadvies voor de benodigde geneesmiddelen meegegeven. Betaling is enkel mogelijk in cash geld. Vergeet zeker uw SIS-kaart niet!
De bel en de Medisafe bevinden zich links van de apotheek, in de zijgevel aan de garagepoort. Hier staat u tevens beschut tegen eventuele regen en wind.